• zdrowykoziol@gmail.com
 • Łukasz: +48 512 616 121
 • Joanna: +48 531 729 029

Regulamin treningów

 • Klient przed przystąpieniem do treningów personalnych powinien przejść badania okresowe w celu wykluczenia przeciwskazań do aktywności fizycznej.
 • Brak zaświadczenia o braku przeciwskazań do podjęcia treningów lub badań okresowych skutkuje tym iż klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność w razie ewentualnych powikłań zdrowotnych.
 • Klient powinien zjawiać się punktualnie o umówionych godzinach.
 • Każdy trening trwa 60 minut.
 • Jeżeli celem klienta jest poprawa sylwetki oraz schudnięcie, powinien on zgłosić się na konsultację dietetyczną, gdyż połączenie treningów personalnych oraz diety jest w stanie przynieść zamierzone efekty.
 • Klient rozgrzewa się we własnym zakresie, dlatego też zaleca się przychodzić na trening 10-15 minut wcześniej w celu dokonania rozgrzewki.
 • Trening personalny może być odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24-godzinnym wyprzedzeniem
 • Jeżeli klient odwołuje trening w czasie krótszym niż 24-godziny przed, wtedy uważany jest on za odbyty.
 • Zwrot za niewykorzystany pakiet bądź trening jest możliwy za okazaniem zaświadczenia lekarskiego mówiący o braku możliwości wykonywania treningu/ów.
 • Jednorazowe zawieszenie treningów na okres nie dłuższy niż 14 dni jest możliwe.
 • Terminy spotkań ustalane są na cały tydzień lub miesiąc z dokładnymi godzinami.
 • Każdy pakiet treningowy ważny jest 3 miesiące od daty odbycia pierwszego treningu.
 • Trenujący ma obowiązek przed każdym treningiem podpisać się na karcie treningowej.
 • Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu. Możliwa jest także płatność w ratach (dotyczy pakietów 8/12/24/36 treningów).